“Duurzaamheid is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

 VN-commissie Brundtland, 1987 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Adviseurs met één visie

“Wij combineren uw vraagstukken en wensen met onze kennis"

Duurzaamheid

Fosiele brandstoffen, CO2 uitstoot, broeikaseffect, klimaatverandering, overstromingen,
overheids stimuleringsregelingen, subsidies, zonne-energie, windenergie, warmte-pompen, warmtekoudeopslag, warmtekrachtkoppelingen, HRe ketels, Netto Contante waarde, terugverdientijden. Epa labeling, Energie prestatie coefficient, Rc en U-waarden, Qv10 waarde, Grondstoffen te kort.

Bovenstaande termen hoort, ziet en leest u dagelijks in onze samenleving.

Maar wat wordt nou bedoeld? 
Wat betekent het voor u?

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen opraken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.

De termen duurzaamheid en duurzaam gebruik komen van oorsprong uit de bosbouw. Later zijn ze ook in de visserijbiologie gebruikt. In beide gevallen was de betekenis verwant met begrippen uit de ecologie. Het ging er om de natuur zodanig te beheren dat de natuurlijke structuren en processen niet principieel werden aangetast. Concreet: aan visgronden en bossen mocht niet méér vis of hout worden onttrokken dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij zou komen. Het respecteren van deze ‘gebruiksruimte’ betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken.

Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.

Kortom Duurzaamheid staat in verband met Samenwerking!

"Duurzaam doet men samen"